Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm xã hội khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp là một trong những loại bảo hiểm được đóng phổ biến hiện nay bởi những nhu cầu sử dụng phòng ngừa các trường hợp thất nghiệp sẽ nhận được trợ cấp. Vậy hiện nay theo quy định mới nhất thì mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào? Sau đây, Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương sẽ chia sẻ với các bạn về điều này nhé!

Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là một dạng bảo hiểm xã hội nhằm giúp cho chúng ta có cơ hội được hưởng những trợ cấp trong thời gian không có việc làm. Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được tính theo những quy định về mức nghề nghiệp, về thời gian thất nghiệp của từng đối tượng.

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng bảo hiểm năm 2019 là số tiền 60% tiền lương của 6 tháng làm việc gần thời điểm thất nghiệp nhất. Cứ đóng đủ từ 12 đến 36 tháng tiền bảo hiểm thì mức thất nghiệp sẽ được hưởng thêm 1 tháng trong thời gian thất nghiệp.
Mức hưởng trợ cấp có thêm những phụ phí và tiền hưởng tùy vào từng vùng miền, từng hộ chính sách đối với đối tượng hưởng thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm cũng quy định được mức tiền được hưởng, mức lương của nghề nghiệp bạn làm cũng ảnh hưởng đến số tiền được hưởng bảo hiểm thất nghiệp của chính bạn. Lương nhiều thì tiền hưởng bảo hiểm cũng sẽ nhiều hơn.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Trước hết chúng ta cần nắm được những đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay:
  • Thứ nhất là những người lao động có hợp đồng lao động không xác định về thời gian kết thúc hợp đồng.
  • Thứ hai là người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn.
  • Thứ ba là đối tượng lao động có những hợp đồng lao động theo các mùa vụ, theo những quãng thời gian đứt quãng không liên tục.
Với những đối tượng nêu trên cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tính theo mức lương và thời gian đóng bảo hiểm

Hiện nay theo những quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm sẽ là 2% số tiền lương hàng tháng của người lao động. Trong đó, người lao động sẽ chịu đóng 1% phí bảo hiểm thất nghiệp, 1% còn lại sẽ là bên công ty bạn ký hợp đồng lao động chịu trách nhiệm chi trả.
Bạn có thể chọn phương án đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục. Số thời gian bạn đóng bảo hiểm trước khi thất nghiệp hoặc chấm dứt hợp đồng lao động sẽ quy định được mức bảo hiểm mà bạn được hưởng sau khi đóng bảo hiểm. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào mức lương hằng tháng của người lao động.

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp chính xác nhất năm 2019

Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 được tính thời gian đóng và thời gian hưởng như thế nào?
Trước hết tính thời gian hưởng và đóng bảo hiểm thất nghiệp dựa trên định mức thời gian lao động và hợp đồng lao động.
Người lao động cần đóng bảo hiểm thất nghiệp ngay sau khi ký kết hợp đồng lao động 2 ngày. Đồng thời, bên công ty ký hợp đồng lao động cũng cần phải đóng ngay khi lên hợp đồng với người lao động.

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thứ hai, cách tính mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tính theo định mức về thời gian đóng và mức lương của người lao động. Mức hưởng là 60% lương 6 tháng gần nhất. Đây là cách tính mức lương bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2019.
Với những thông tin trên đây là cách tính cũng như mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019 mới nhất, có lẽ sẽ giúp bạn có cái nhìn chung nhất về loại bảo hiểm này. Bạn nên đóng bảo hiểm thất nghiệp để có thể được hưởng mức trợ cấp trong những trường hợp rủi ro không có việc làm nhé!

Phản hồi