Home / CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Dịch vụ cho thuê lao động chuyên nghiệp tại Binh Duong

Là trung tâm cung ứng và giới thiệu việc làm lớn nhất tại tỉnh Bình Dương; Hàng ngày, Trung tâm giới thiệu việc làm Bình Dương tiếp nhận và giải quyết đến hàng hàng hồ sơ xin việc tại khắp các địa phương trong tỉnh Bình Dương, đa phần là …

Read More »

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

cung ứng lao động

Hiện nay, dịch vụ cung ứng lao động đã được pháp luật thừa nhận tại Luật Lao Động năm 2013, Nghị Định số 55/2013/NĐ-CP và Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH, theo đó, dịch vụ cung ứng lao động  là loại hình kinh doanh có điều kiện, với 17 công việc trong danh mục …

Read More »
Gọi ngay