Thông báo của Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại trụ sở chính và các chi nhánh

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động trong việc nộp hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp. Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại trụ sở chính và các chi nhánh:

1. Tại trụ sở chính: Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương

Địa chỉ: số 369, Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đia chỉ mail: hosotructuyen.dvvl@gmail.com;

Hoặc người lao động/doanh nghiệp liên hệ Zalo các số điện thoại:

  • 0946876079 gặp Anh Sang.
  • 0942896189 gặp Chị Phương.
  • 0985371224 gặp Anh Hóa.

2. Tại thành phố Dĩ An: Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương chi nhánh Dĩ An

Địa chỉ: số 10, đường Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ mail: vieclamdian@gmail.com

Hoặc người lao động/doanh nghiệp liên hệ Zalo số điện thoại: 0329395458 gặp Anh Nghĩa.

3. Tại thị xã Tân Uyên: Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương chi nhánh Tân Uyên

Địa chỉ: Đường Lê Quí Đôn, khu phố 4, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ mail: tiepnhanhosotanuyen@gmail.com

Hoặc người lao động/doanh nghiệp liên hệ Zalo: 0941540955 gặp Chị Hiếu.

4. Tại thị xã Bến Cát: Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương chi nhánh Tân Định

Địa chỉ: Đại Lộ Bình Dương, khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ mail: vieclam.tandinh@gmail.com

Hoặc người lao động/doanh nghiệp liên hệ Zalo: 0878251456 gặp Anh Vinh.

Kính thông báo!

***Tải mẫu đơn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại đây.

Nguồn: http://www.vieclambinhduong.vn/Tin-Tuc/Th%C3%B4ng-b%C3%A1o-c%E1%BB%A7a-TTDVVLBD-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-ti%E1%BA%BFp-nh%E1%BA%ADn-h%E1%BB%93-s%C6%A1-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-t%E1%BA%A1i-tr%E1%BB%A5-s%E1%BB%9F-ch%C3%ADnh-v%C3%A0-c%C3%A1c-chi-nh%C3%A1nh,-42623

Bình luận

Phản hồi