Đăng Việc Mới

Đăng việc mới

  • Uư tiên biết Tiếng Anh
  • điện tự động hóa
  • Bảo trì điện
  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên
  • Có kinh nghiệm việc tương đương
  • ưu tiên có kinh nghiệm
  • Tin học B
  • Có kinh nghiệm về sửa chữa xe gắn máy
  • Hàn
  • Điện-điện tử
  • Cơ khí
  • Bảo trì
  • Tiếng Hoa lưu loát
  • Biết tiếng Anh- Hoa

Thông tin khác

Apply Job Questions

Địa chỉ / Địa điểm

 • Đối với vị trí chính xác, bạn có thể kéo và thả ghim.

By clicking checkbox, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy