CÔNG TY TNHH CHENG CHIA WOOD

Tổng quan

  • Lĩnh vực Nhân sự / Thu mua
  • Việc đã đăng 0
  • Đã xem 1576
  • Thành lập từ 2005

Mô tả công ty

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện