Về Vũ Thái Mỹ Linh

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7.500.000

Mô tả

Do em chỉ mới có hơn 1 năm kinh nghiệm nhân sự nên mong muốn tìm kiếm việc HCNS khu vực  Mỹ Phước 3, Visip 2, Chánh Phú Hòa, Hòa Phú hoặc việc không yêu cầu kinh nghiệm. Xin cảm ơn!        

Kỹ năng