Về Võ Thị Dung

  • Trình độ học vấn Hết cấp 2
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại CTV
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 12000000
  • Đã xem 42