Về Võ Hiền

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 9.000.000
  • Đã xem 284