Về VO ĐẸP

  • Đã xem 230

Học tập

Kinh nghiệm

  • 2021 - Hiện tại
    CÔNG TY TNHH TMDV HƯỚNG XANH

    VÕ THỊ NGỌC ĐẸP

    1. Quản lý tất cả hồ sơ pháp lý 2. Quản lý nhân sự