Về Võ Anh

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn Thoả Thuận
  • Đã xem 172