Về Trương Hoàng Thuận Lộc

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng phó phòng
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 13.000.000
  • Đã xem 1019