Về Trần Tuấn Anh

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 3 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7000000
  • Đã xem 1083

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Trần Tuấn Anh

Languages

Tiếng Anh
Beginner

Ảnh hoạt động