Về TRẦN THỊ MAI TRINH

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn Thỏa Thuận
  • Đã xem 1098

About me

–     Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: word, exce
_     Sử dựng được phần mềm Misa, smartpro

–     Theo dỏi chấm công tính lương.
–      Theo dỏi thu chi
–      Theo dỏi công nợ
–     Viết và xử lý được hóa đơn, chứng từ.
–     Báo cáo thuế hàng tháng /quý.
–     Khả năng giao tiếp, đàm phán.
–     Làm việc độc lập và có kế hoạch công việc.

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Sử dụng được phần mềm Misa, Smartpro

Kỹ năng