Về TRẦN THỊ MAI TRINH

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8.000.000

Mô tả

–     Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: word, exce –     Theo dỏi chấm công tính lương. –      Theo dỏi thu chi –      Theo dỏi công nợ –     Viết và xử lý được hóa đơn, chứng từ. –     Báo cáo thuế hàng tháng /quý. –     Khả năng giao tiếp, đàm phán. –     Làm việc độc lập và có kế hoạch công việc.

Học tập

Kinh nghiệm