Về Trần Thị Thanh Thủy

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Chuyên gia
 • Cấp bậc mong muốn Chuyên gia
 • Mức lương mong muốn 12000000
 • Đã xem 34

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2023 - Hiện tại
  Công ty TNHH MTV CN-TM-DV Việt Phát - TDM - Bình Dương

  Kế toán Kho + nội bộ.

  Kiểm tra độ chính xác về số liệu của các thiết bị phục vụ cho công tác thi công, lắp đặt máy tính, máy in, camera. ● Kiểm tra chính xác số liệu tồn, nhập, xuất của từng loại thiết bị, lập báo cáo trên phần mềm MISA. ● Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp thiết bị. ● Cuối tháng kiểm tra số liệu tồn kho để kết sổ và lấy số liệu cho tháng sau đó. ● Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự. ● Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ ● Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn. ● Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác. ● Lập các báo cáo hàng ngày, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. ● Lập, quản lý hồ sơ thầu.

 • 2023 - 2023
  Công ty TNHH Quốc tế Di Hưng - Thuận An - Bình Dương

  Kế toán ngân hàng, Công nợ

  Thực hiện các giao dịch chuyển khoản với ngân hàng, chuyển lương, rút tiền mặt. ● Thu-chi tiền mặt khi thanh toán cho nhà cung cấp. ● Định khoản nghiệp vụ kế toán trên phần mềm ERP : ngân hàng, tiền mặt, lương, bảo hiểm trên phần mềm. ● Báo cáo công việc với Giám đốc Tài chính mỗi ngày. ● Tổng hợp chi phí tính giá thành. ● Quản lý tờ khai xuất-nhập khẩu. ● Làm công nợ. ● Xuất hoá đơn.

 • 2023
  Công ty cổ phần TM-DV Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A - Mỹ Phước, Bến Cát - Bình Dương

  Kế toán bán hàng

  ● Kiểm tra và đối chiếu giữ số lượng hàng xuất, tồn trong kho và số lượng hàng xuất - tồn trên hệ thống phần mềm Citrix vào đầu và cuối ngày. ● Làm báo cáo hàng hóa thực tế sau khi đã kiểm tra đối chiếu xong thông qua hệ thống phần mềm Citrix. ● Thu - chi tiền mặt, chuyển khoản, xuất hóa đơn bán hàng. ● Xử lý các công việc phát sinh trong nội bộ. ● Thực hiện giao dịch với ngân hàng theo định kỳ. ● Kiểm tra số liệu trên báo cáo chi tiết hàng hóa - tiền mặt đối chiếu với báo cáo thu chi mỗi ngày. ● Báo cáo thu chi và nộp tiền mặt thông qua hệ thống phần mềm Citrix vào cuối ngày làm việc. ● Báo cáo hóa đơn bán hàng, hóa đơn nội bộ đầu vào-ra.

 • 2023
  Công ty cổ phần TM-DV Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A - Mỹ Phước, Bến Cát - Bình Dương

  Kế toán bán hàng

  ● Kiểm tra và đối chiếu giữ số lượng hàng xuất, tồn trong kho và số lượng hàng xuất - tồn trên hệ thống phần mềm Citrix vào đầu và cuối ngày. ● Làm báo cáo hàng hóa thực tế sau khi đã kiểm tra đối chiếu xong thông qua hệ thống phần mềm Citrix. ● Thu - chi tiền mặt, chuyển khoản, xuất hóa đơn bán hàng. ● Xử lý các công việc phát sinh trong nội bộ. ● Thực hiện giao dịch với ngân hàng theo định kỳ. ● Kiểm tra số liệu trên báo cáo chi tiết hàng hóa - tiền mặt đối chiếu với báo cáo thu chi mỗi ngày. ● Báo cáo thu chi và nộp tiền mặt thông qua hệ thống phần mềm Citrix vào cuối ngày làm việc. ● Báo cáo hóa đơn bán hàng, hóa đơn nội bộ đầu vào-ra.

 • 2023 - 2023
  Công Ty TNHH NamKyung Vina - Mỹ Phước 3- Bến Cát Bình Dương

  Kế toán kho

  Chi tiết công việc Kế toán kho: ● Kiểm tra độ chính xác về số liệu của nhiều nguyên vật liệu và thành phẩm, bán thành phẩm. ● Kiểm tra chính xác từng số liệu tồn, nhập, xuất của từng loại nguyên vật liệu, báo cáo trên phần mềm Account với quản lý và bộ phận sản xuất mỗi ngày. ● Lập kế hoạch và phân công công việc nhập hàng, xuất nguyên vật liệu cho bộ phận sản xuất mỗi ngày cho từng nhân viên. ● Cuối tháng kiểm tra số liệu tồn kho để kết sổ và lấy số liệu cho tháng sau đó. ● Phối hợp với thu mua để biết số lượng nguyên vật liệu mỗi ngày để phục vụ cho khâu sản xuất.

Kỹ năng

Tin Học Văn Phòng
Thuyết Trình
Làm việc nhóm
Quản lý thời gian

Languages

English
Beginner

Kỹ năng