Về Trần Thị Nga

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 12.000.000 15.000.000
  • Đã xem 464

About me

– Chấm Công, Tính lương cho quy mô công ty 70 nhân viên

– Thực hiện các công tác về BHXH, BHYT và thanh toán các chế độ trợ cấp ( Tăng/giảm/điều chỉnh bảo hiểm; Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định, cập nhật tiến trình giải quyết đến người lao động;..)

– Phụ trách về HĐLĐ, tiếp nhận, bãi nhiệm, thuyên chuyển…nhân sự.
– Phụ trách tổ chức các sự kiện nội bộ công ty: du lịch, tất niên, khám sức khoẻ… các hoạt động gắn kết nhân viên.

– Các công việc hành chính: theo dõi điện nước, mắt bằng, mua sắm văn phòng phẩm, quản lý trang thiết bị công ty…