Về Trần Quang Công

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 10triệu đ
  • Đã xem 132