Về Trần Kim Thoa

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 9000000 10000000
  • Đã xem 101