Về Thi Tham Pham

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8,000,000- 10,0000,000
  • Đã xem 260

About me

Trong ngắn hạn tôi mong muốn kiếm được một vị trí nhân viên kế toán trong một công ty có môi trường năng động và cơ hội thăng tiến cao. Và phấn đấu trở thành kế toán trưởng trong vòng 5 năm tới.