Về Thái Kiều Minh Lý

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8000000
  • Đã xem 155

About me

dxgcfhvgjghjkgyjfyghjfgnhcgbnvbgnghjmghjm

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Kỹ năng tin học văn phòng

Languages

English
Beginner

Ảnh hoạt động