Về SƠN TUẤN

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8 Triệu 5 Trăm đ
  • Đã xem 944