Về Quách Dương

  • Trình độ học vấn Hết cấp 2
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 8.000.000₫ đến 10.000.000₫
  • Đã xem 50