Về Phước Tài

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Nghề
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn Thoả Thuận
  • Đã xem 123