Về Phan Thị Mỹ Hoàng

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 10 Triệu đồng
 • Đã xem 149

About me

1. Thực hiện chấm công:
– Thực hiện chấm công cho nhân viên toàn công ty lập bảng tổng kết
công, công tăng ca.
– Đảm bảo chấm công chính xác, nhanh chóng và đúng thời hạn cho
nhân viên.
– Giải đáp thắc mắc, khiếu nại công, tăng ca.
2. Các công việc liên quan tới BHXH, BHTN, BHSK:

– Lập báo cáo tăng giảm BHXH, BHTN, BHSK hàng tháng.
– Lập báo cáo giải quyết chế độ BHXH, BHTN,BHSK theo đợt.
– Lập các báo cáo điểu chỉnh liên quan đến sổ BHXH của nhân viên……
– Giải đáp thắc mắc về luật BHXH cho nhân viên
3. Chế độ nhân sự: Thực hiện theo đúng quy định của công ty và Luật
Lao Động như: nghỉ phép, nghỉ chế độ,nghỉ việc, lương và các chế độ
liên quan đến lương, điều động, bổ nhiệm,…; Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu
liên quan đến công tác nhân sự.
4. Giải quyết khiếu nại, kỷ luật : Nhận các biên bản kỷ luật, khiếu nại của
CBNV; tổ chức việc giải quyết khiếu nại,
kỷ luật theo quy định.
5. Quản lý các công việc hành chính công ty: Quản lý biểu mẫu, tài liệu
của công ty; trực tiếp quản lý văn phòng
phẩm; trực tiếp quản lý hoạt động bảo trì/ bảo vệ công ty. Quản lý các
máy móc, thiết bị thuộc văn phòng; Thực hiện công tác văn thư hành
chính của công ty; thực hiện các công việc khác do BGĐ giao.
6. Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên:
– Hướng dẫn nội quy công ty cho nhân viên
– Tổ chức các hoạt động đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng hàng năm.
– Nghiên cứu và đề xuất các chính sách phát triển nhân sự.
7. Thực hiện những công việc liên quan tới phúc lợi của nhân viên:
– Tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, thăm hỏi,hiếu hỷ, các
hoạt động công đoàn với công đoàn các
khu công nghiệp, liên đoàn lao động nơi Nhà máy đặt trụ sở.
– Tổ chức các hoạt động gây quỹ Tương Thân Tương Ái hỗ trợ nhân
viên khó khăn.
8. Những công việc khác:
– Tổ chức các sự kiện liên quan tới công ty.( Factory tour, Cùng con
khám phá FOV…)
– Lập lịch họp, theo dõi, tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp của công ty –
Chuẩn bị các báo cáo tuần, tháng về số lượng công nhân viên, dữ liệu
công, dữ liệu tăng ca và những báo cáo liên quan khác
– Chuẩn bị báo cáo GFPS hàng tháng
-Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2017 - Hiện tại
  Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam

  Nhân Viên Nhân Sự

  1. Thực hiện chấm công: - Thực hiện chấm công cho nhân viên toàn công ty lập bảng tổng kết công, công tăng ca. - Đảm bảo chấm công chính xác, nhanh chóng và đúng thời hạn cho nhân viên. - Giải đáp thắc mắc, khiếu nại công, tăng ca. 2. Các công việc liên quan tới BHXH, BHTN, BHSK: - Lập báo cáo tăng giảm BHXH, BHTN, BHSK hàng tháng. - Lập báo cáo giải quyết chế độ BHXH, BHTN,BHSK theo đợt. - Lập các báo cáo điểu chỉnh liên quan đến sổ BHXH của nhân viên...... - Giải đáp thắc mắc về luật BHXH cho nhân viên 3. Chế độ nhân sự: Thực hiện theo đúng quy định của công ty và Luật Lao Động như: nghỉ phép, nghỉ chế độ,nghỉ việc, lương và các chế độ liên quan đến lương, điều động, bổ nhiệm,…; Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nhân sự. 4. Giải quyết khiếu nại, kỷ luật : Nhận các biên bản kỷ luật, khiếu nại của CBNV; tổ chức việc giải quyết khiếu nại, kỷ luật theo quy định. 5. Quản lý các công việc hành chính công ty: Quản lý biểu mẫu, tài liệu của công ty; trực tiếp quản lý văn phòng phẩm; trực tiếp quản lý hoạt động bảo trì/ bảo vệ công ty. Quản lý các máy móc, thiết bị thuộc văn phòng; Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty; thực hiện các công việc khác do BGĐ giao. 6. Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên: - Hướng dẫn nội quy công ty cho nhân viên - Tổ chức các hoạt động đào tạo theo kế hoạch đã xây dựng hàng năm. - Nghiên cứu và đề xuất các chính sách phát triển nhân sự. 7. Thực hiện những công việc liên quan tới phúc lợi của nhân viên: - Tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, thăm hỏi,hiếu hỷ, các hoạt động công đoàn với công đoàn các khu công nghiệp, liên đoàn lao động nơi Nhà máy đặt trụ sở. - Tổ chức các hoạt động gây quỹ Tương Thân Tương Ái hỗ trợ nhân viên khó khăn. 8. Những công việc khác: - Tổ chức các sự kiện liên quan tới công ty.( Factory tour, Cùng con khám phá FOV...) - Lập lịch họp, theo dõi, tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp của công ty - Chuẩn bị các báo cáo tuần, tháng về số lượng công nhân viên, dữ liệu công, dữ liệu tăng ca và những báo cáo liên quan khác - Chuẩn bị báo cáo GFPS hàng tháng -Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng tổ chức
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Tư duy sáng tạo
Giải quyết vấn đề

Languages

English
Intermediate

Thành tích và giải thưởng