Về Phan Nam

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Chuyên gia
  • Mức lương mong muốn 10.000.000VNĐ
  • Đã xem 875

About me

Tôi là sinh viên mới ra trường, với sức trẻ và sự cần cù mong được đóng góp sức mình cho cá quí Công ty

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Tin học Văn phòng
Làm việc độc lập
Làm việc nhóm
Ngoại Ngữ

Languages

English
Intermediate

Ảnh hoạt động