Về Nguyễn Thị Bích Phương

 • Trình độ học vấn Cao Đẳng
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 8.000.000
 • Đã xem 272

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2017 - 2018
  CÔNG TY DHL SUPPLY CHAIN

  Quản lý chất lượng & Nhập liệu

  -Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra -Báo cáo hàng ngày về tình hình chất lượng của tất cả sản phẩm -Sắp xếp nhân sự về đóng gói sản phẩm -Kiểm tra tồn kho theo ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của khách hàng -Cập nhật hệ thống của khách hàng như yêu cầu -Nhập dữ liệu lên hệ thống

 • 2014 - 2017
  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BẢO VÂN

  Quản lý chất lượng

  -Kiểm tra chất lượng Nguyên vật liệu đầu vào như: Bao bì, Thùng carton, Quai, Nắp, Phôi... -Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất, đảm bảo rằng chất lượng sản xuất được thỏa mãn theo tiêu chuẩn. -Kiểm tra chất lượng xuất hàng và theo dõi số lượng trong quá trình xuất hàng -Xử lý và giải quyết các trường hợp sản phẩm không phù hợp của nguyên vật liệu và khách hàng. -Kiểm soát và quản lý dụng cụ đo lường về chức năng, kế hoạch hiệu chuẩn. -Kiểm soát 5S, GMP hàng ngày của nhà máy -Soát xét các tài liệu của hệ thống chất lượng và xem xét lập mới hoặc sửa đổi nếu cần. -Thực hiện các báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đến Trưởng phòng chất lượng -Tham gia các cuộc họp về chất lượng sản phẩm và đưa ra những hành động khắc phục kịp thời

Kỹ năng

Có kiến thức và kinh nghiệm về chuyên ngành nhựa PET, Bao Bì… Hiểu biết về hệ thống ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, FSSC 22000, HACCP, 3D5S, Kaizen, Lean… Soạn thảo tài liệu, quy trình theo tiêu chuẩn ISO Sử dụng 7 công cụ thống kê trong phân tích, 5W1H, 5M1E Làm việc độc lập, chịu áp lực cao trong công việc Nhanh nhẹn, linh hoạt, tổ chức các hoạt động tập thể, giám sát. Đọc các tiêu chuẩn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point …

Kỹ năng