Về Phạm Thủy Tiên

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 10.000.000 đ

Mô tả

–     Nhập hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào –     Cân đối xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra –     Làm hồ sơ giải ngân –     Giao dịch ngân hàng : Nộp tiền, rút tiền, UNC…. –     Lưu hồ sơ, chứng từ –     Làm hồ sơ BHXH –     Tuyển dụng nhân sự –     Theo dõi công nợ phải thu phải trả –     Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa –     Chấm công và tính lương nhân viên –     Làm những công việc phát sinh khi BGĐ yêu cầu.

Kỹ năng