Về Phạm Thủy Tiên

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 10.000.000 đ
  • Đã xem 279

About me

–     Nhập hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào

–     Cân đối xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra

–     Làm hồ sơ giải ngân

–     Giao dịch ngân hàng : Nộp tiền, rút tiền, UNC….

–     Lưu hồ sơ, chứng từ

–     Làm hồ sơ BHXH

–     Tuyển dụng nhân sự

–     Theo dõi công nợ phải thu phải trả

–     Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

–     Chấm công và tính lương nhân viên

–     Làm những công việc phát sinh khi BGĐ yêu cầu.

Kỹ năng