Về Phạm Sĩ Văn

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn CTV
  • Mức lương mong muốn 12000000
  • Đã xem 9