Về Phạm Ngọc Châu

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 10 Triệu đ
  • Đã xem 221

About me

– Là một cán bộ nhân sự có kinh nghiệm, tôi muốn sử dụng kinh nghiệm và kiến thức trước đây của mình trong lĩnh vực nhân sự để đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của công ty. Ngoài ra, tôi đã từng phụ trách kiểm toán nên tôi có kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh, và chịu được áp lực cao trong công việc.
– Mục tiêu của tôi cũng sẽ liên quan đến việc phối hợp làm việc với các nhân viên cấp cao và xây dựng mối quan hệ với họ. Tôi cũng muốn học các kỹ năng quản lý từ các nhà quản lý cấp cao và hoàn thành công việc một cách hiệu quả.