Về Phạm Đặng Thiên Phước

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Chuyên gia
  • Mức lương mong muốn 10.000.000₫
  • Đã xem 298

About me

.

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Phạm Đặng Thiên Phước
Phạm Đặng Thiên Phước
Phạm Đặng Thiên Phước

Ảnh hoạt động

Thành tích và giải thưởng

Kỹ năng