Về Phạm Thanh Tài

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Nghề
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn tren 10000000
  • Đã xem 416