Về NGUYỄN LINH

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng nhóm
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 15.000.000
  • Đã xem 107

About me

– Tôi đang tìm kiếm việc làm với một Công ty nơi tôi có thể sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình
để phát triển và mở rộng Công ty

– Không ngừng học tập và nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực và sẵn sàng
nắm bắt mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp
– Tôi muốn thành công trong một môi trường đầy thách thức, xây dựng sự thành công của Công ty
trong khi tôi trải qua những cơ hội thăng tiến