Về Nguyễn Văn Duy Tiến

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng nhóm
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng nhóm
  • Mức lương mong muốn 12000000
  • Đã xem 14

About me

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN KCS • CÔNG TY CP TÔN NAM KIM • 08/2013 – 04/2015
– Lấy mẫu, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm tại các công đoạn sản xuất
– Đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, bán thành phẩm và báo cho các bên liên quan.
– Lập các báo cáo theo quy định.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
PHÓ CA SẢN XUẤT • CÔNG TY CP TÔN NAM KIM • 05/2015 – 11/2022
– Nhận kế hoạch sản xuất, kiểm soát tiến độ và sản lượng.
– Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân sản xuất đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng.
– Theo dõi tình hình sử dụng các thiết bị trong chuyền, đánh giá hiện trạng và phối hợp thực hiện kế hoạch bảo dưỡng.
– Nắm vững quy trình vận hành, quy trình thao tác. Tổ chức huấn luyện, đào tạo cho công nhân mới.
– Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, xử lý các sự cố khẩn thiết trong chuyền
– Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình sản xuất đến cấp trên.
– Các công việc khác theo phân công của cấp trên.