Về nguyễn tưởng

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn CTV
  • Mức lương mong muốn 10000000
  • Đã xem 14