Về Nguyễn Trúc

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Quản lý cấp cao
  • Cấp bậc mong muốn Quản lý cấp cao
  • Mức lương mong muốn 18000000
  • Đã xem 174