Về NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7.000.000 đ 10.000.000 đ
  • Đã xem 289

About me

  • Thực hiện công tác tiền lương và chế độ cho công nhân viên
  • Thực hiện công tác bảo hiểm bắt buộc
  • Thực hiện các công việc khác liên quan đến nhân sự