Về NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7.000.000 đ 10.000.000 đ

Mô tả

Thực hiện công tác tiền lương và chế độ cho công nhân viên Thực hiện công tác bảo hiểm bắt buộc Thực hiện các công việc khác liên quan đến nhân sự