Về Nguyễn Thị Xinh

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 12000000
 • Đã xem 581

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2019 - 2023
  DNTN Trương Hữu Tín

  Kế toán tổng hợp

  Kế toán tổng hợp - Tổng hợp và kiểm tra chứng từ nhập xuất kho, báo cáo nhập xuất tồn từ kế toán kho - Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả đối chiếu với nhập xuất kho, lên kế hoạch thanh toán công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay. - Tổng hợp chứng từ ngân hàng, hồ sơ vay, hồ sơ mua ngoại tệ chuyển tiền hàng nhập khẩu, đi UNC, lấy và kiểm tra sổ phụ, theo dõi các khoản vay. - Cân đối xuất hóa đơn. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm Misa. - Tổng hợp và kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra. - Tổng hợp và theo dõi hợp đồng - In sổ sách và lưu trữ chứng từ: thu, chi, nhập, xuất, công nợ, ngân hàng, VAT...

 • 2022 - 2022
  Công ty TNHH PGT Reclaimed

  Nhân viên kế toán

  Kế toán kho, Kế toán công nợ, Kế toán thanh toán, Thủ quỹ Thu chi tiền mặt, thu chi công đoàn. Kiểm tra chứng từ nhập xuất, lên công nợ và kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp. Kiểm tra, theo dõi Hợp đồng các nhà cung cấp, Kê khai thuế GTGT. Theo dõi, báo cáo hàng hóa nhập - xuất - tồn kho hàng tháng. Báo cáo kiểm kê hàng quý. Theo dõi, báo cáo Tài sản, công cụ - dụng cụ. Lưu trữ chứng từ, báo cáo hàng tháng

Kỹ năng

Vi tính văn phòng

Languages

Tiếng Anh
Beginner

Ảnh hoạt động

Kỹ năng