Về Nguyễn Thị Vân

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 10 Tr đồng
  • Đã xem 52