Về Công ty CP Tùng Chi Bình Dương Công ty CP Tùng Chi Bình dương

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 2 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 1000000
  • Đã xem 733