Về Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 10000000
  • Đã xem 862

About me

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG TUYỂN

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty

Đồng kính gửi: Phòng nhân sự Quý công ty

Tôi tên là: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Sinh ngày: 25/04/1988

Địa chỉ thường trú: Tân Phước- Đồng Phú – Bình Phước

Hiện tạm trú tại: Block A2E khu NOXH Hoà Lợi, Hoà Phú, TDM, Bình Dương.

Số điện thoại: 033.993.7901

Email:  nguyenthingoctuyen2504@gmail.com

Tôi tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán -tin học tại Trường Cao Đănge KTKT Bình Dương. Sau khi tốt nghiệp, vào năm 2010 tôi làm việc ở vị trí nhân viên tại Công ty dịch vụ kế toán Đại Thiên Lộc, TDM, Bình Dương với 2 năm làm việc. Công việc là tập hợp hoá đơn, nhập liệu hạch toán sổ sách, khai báo thuế hàng tháng.

Vào năm 2012 tôi làm việc tại công ty TNHH Thế Quang, TDM, Bình Dương với 3 năm và vị trí nhân viên nhân sự với công việc là theo dõi chấm công tính lương cho công nhân viên, khai báo bảo hiểm, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và một số công việc được giao.

Vào năm 2016 tôi làm việc tại công ty TNHH Ti Nô tại Biên Hoà, Đồng Nai. Với gần 2 năm làm ở vị trí nhân sự theo dõi chấm công tính lương cho công nhân viên, khai báo bảo hiểm, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và một số công việc được giao.

Vào tháng 11/2017 đến tháng 12 năm 2021 tôi xin vào làm công nhân tại CÔNG TY TNHH SÀI GÒN STEC, TDM, Bình Dương.

Tôi rất mong Quý công ty có thể sắp xếp cho tôi có một buổi phỏng vấn.

Bình Dương , ngày 10 tháng 05 năm 2022

Người làm đơn

 

Nguyễn Ngọc Tuyền