Về Nguyễn Thị Ngọc Thuận

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 7.000.000 vnd - 8.000.000 vnd
  • Đã xem 355