Về Nguyễn Thảo Ly

 • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 4 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 10.000.000 VNĐ
 • Đã xem 311

About me

+ Tháng 01-2007 đến 06-2018: Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Công ty:Công Ty TNHH Thuốc Thú Y Minh Dũng
Mô tả công việc:
Chiệu trách nhiệm theo dõi tình nhân sự của công ty.
Theo dõi chấm công nhân viên công ty.
Theo dõi tình báo cáo tình hình tham gia BHXH của công ty.
Quản lý và cung cấp vật tư cho các bộ phân khác.
Theo dõi tình trạng máy móc thiết bị văn phòng trong công ty.
Và các yêu cầu khác của ban giám đốc giao cho.
Thành tích đạt được:
Nhân viên xuất sắc năm 2016

 

Tháng 06-2018 đến 06-2019: Chuyên Viên Tuyển Dụng
Công ty:Công Ty TNHH Sando
Mô tả công việc:
* Tuyển dụng:
– Tham gia tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai kế hoạch tuyển dụng;
– Khai thác và tìm kiếm nguồn ứng viên;
– Đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả;
– Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ứng viên, kiểm tra, phỏng vấn, đề xuất kết quả tuyển dụng và tiếp nhận CBNV mới;
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm/quý;
* Đào tạo:
– Đào tạo hội nhập cho CBNV mới;
– Xây dựng kế hoạch đào tạo và phương án đào tạo hiệu quả hàng tháng/quý/năm
– Thực hiện việc khảo sát các chương trình học tập nhằm đưa ra các chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Công ty.

 

Tháng 06-2019 đến 06-2020: Chuyên Viên Tuyển Dụng
Công ty:Công Ty TNHH Lâm Hiệp Hưng
Mô tả công việc:
* Tuyển dụng:
– Tham gia tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai kế hoạch tuyển dụng;
– Khai thác và tìm kiếm nguồn ứng viên;
– Đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả;
– Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ứng viên, kiểm tra, phỏng vấn, đề xuất kết quả tuyển dụng và tiếp nhận CBNV mới;
– Xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm/quý;
* Đào tạo:
– Đào tạo hội nhập cho CBNV mới;
– Xây dựng kế hoạch đào tạo và phương án đào tạo hiệu quả hàng tháng/quý/năm
– Thực hiện việc khảo sát các chương trình học tập nhằm đưa ra các chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Công ty.

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2007 - 2018
  Công Ty TNHH Thuốc Thú Y - Thủy Sản Minh Dũng

  Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự

  Chiệu trách nhiệm theo dõi tình nhân sự của công ty. Theo dõi chấm công nhân viên công ty. Theo dõi tình báo cáo tình hình tham gia BHXH của công ty. Quản lý và cung cấp vật tư cho các bộ phân khác. Theo dõi tình trạng máy móc thiết bị văn phòng trong công ty. Và các yêu cầu khác của ban giám đốc giao cho. Thành tích đạt được: Nhân viên xuất sắc năm 2016

 • 2018 - 2019
  CÔng TY TNHH SANDO

  CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  * Tuyển dụng: - Tham gia tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai kế hoạch tuyển dụng; - Khai thác và tìm kiếm nguồn ứng viên; - Đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả; - Tiếp nhận, xử lý hồ sơ ứng viên, kiểm tra, phỏng vấn, đề xuất kết quả tuyển dụng và tiếp nhận CBNV mới; - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm/quý; * Đào tạo: - Đào tạo hội nhập cho CBNV mới; - Xây dựng kế hoạch đào tạo và phương án đào tạo hiệu quả hàng tháng/quý/năm - Thực hiện việc khảo sát các chương trình học tập nhằm đưa ra các chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của Công ty

Kỹ năng

Làm VIệc Nhóm
Chiệu Được Áp Lực
Làm Việc Độc Lập
Giao Tiếp

Ảnh hoạt động

Thành tích và giải thưởng

 • 2016

  Nhân viên xuất sắc

  Là nhân viên đạt được thành tích cao trong quá trình làm việc cho công ty TNHH Thuốc Thú y - Thủy Sản Minh Dũng