Về Nguyễn Thành Khiêm

  • Trình độ học vấn Cao Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 15.000.000
  • Đã xem 762