Về Nguyễn Thái Tuấn

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn CTV
  • Mức lương mong muốn 5 Triệu
  • Đã xem 14

Kỹ năng