Về Nguyễn Song Toàn

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 10.000.0000
  • Đã xem 305