Về Nguyễn Thị Yến Ngọc

  • Trình độ học vấn Cao Đẳng
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Trưởng phó phòng
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 18.000.000 đ đến 20.000.000 đ
  • Đã xem 72