Về Nguyễn Minh Hiệp

  • Trình độ học vấn Đại Học
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Mức lương mong muốn 14,000,000
  • Đã xem 164