Về Nguyễn Lan

 • Đã xem 244

Học tập

Kinh nghiệm

 • 2017 - 2018
  Công ty saring

  Quản lý kho

  Xuất nhập hoá đơn Quản lý hàng hoá,nhân lực Quản lý hoá đơn Báo cáo hàng tháng Kiểm kê hàng tháng Xuất nhập hàng hoá trên hệ thống

 • 2019 - 2020
  Công ty hồng hạnh

  Nhân viên kho

  Xuất nhập hàng hoá Nắm bắt các phụ tùng xe máy Quản lý hàng hoá Sắp xếp kho Xuất kho trên phầm mềm

Kỹ năng

Học hỏi nhanh

Kỹ năng