Về Nguyễn Kim Vũ

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
  • Giới tính Nam
  • Số năm kinh nghiệm 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phó phòng
  • Mức lương mong muốn 12000000
  • Đã xem 594

About me

………………….

Học tập

Kinh nghiệm

Kỹ năng

NGUYEN KIM VU

Languages

H
Beginner
H
Beginner

Ảnh hoạt động

Thành tích và giải thưởng

Kỹ năng