Về Nguyễn Huỳnh Mai

  • Trình độ học vấn Trung Cấp Chính Quy
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Trên 6 Năm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn CTV
  • Mức lương mong muốn Thỏa Thuận
  • Đã xem 481