Về Nguyễn Hồng Quyên

  • Trình độ học vấn Hết cấp 3
  • Giới tính Nữ
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
  • Cấp bậc mong muốn Chuyên gia
  • Mức lương mong muốn 7000000
  • Đã xem 1189

About me